Měsíční příjem, věk nebo záznamy v registrech. Jaké jsou podmínky pro schválení úvěru?

Hypoteční úvěr představuje poměrně jednoduchý způsob, jak si splnit sen o vlastním bydlení za předpokladu, že žadatel nemá dostatek financí na jeho realizaci. Ovšem už dávno neplatí, že úvěr získá každý, kdo o něj zažádá. Pro schválení úvěru je zapotřebí plni celá řada zákonných podmínek, které stanovuje zákon o spotřebitelském úvěru. Jeho znění pravidelně upravuje Česká národní banka a naposledy tak učinila v dubnu loňského roku jako reakci na probíhající pandemickou situaci. I když se hypoteční úvěry na určitou dobu staly dostupnějšími, přesto stále přibývá počet zamítnutých úvěrů. ČNB totiž dává všem věřitelům za povinnost důkladnou lustraci každého žadatele. Za zamítnutým úvěrem je tedy zapotřebí hledat spíše složitě nastavenou legislativu, než neochotu některých z bank. Pojďme se ale detailněji podívat na jednotlivé podmínky, které zákon pro schválení úvěru přikazuje.

  • Měsíční příjem

rulička peněz

Pravidelný měsíční příjem je jednou z náležitostí, které je potřeba doložit při žádosti o jakýkoliv typ úvěrového produktu. Na základě měsíčních příjmů a výdajů je možné sestavit měsíční bilanci, která je pro posuzování žádosti o úvěr pro řadu věřitelů klíčová. Není tomu tak dávno, kdy se zrušila superhrubá mzda, výpočet čisté mzdy snadno provedete za pomocí některé online kalkulaček, které jsou volně dostupné. Měsíční příjem musí být vždy bance doložen za pomoci pracovní smlouvy, v ideálním případě na dobu neurčitou.

  • Věk

pročítání smlouvy

Minimální věk, kdy je možné žádat o úvěrové produkty je dán zákonem. Maximální výši však zákon nijak blíže nespecifikuje a je tedy na konkrétním věřiteli, jakou hranici určí. Je ale možné se řídit doporučením České národní banky, která nastavuje hranici 65 let, do které mají být splaceny všechny závazky vůči věřiteli. Řada bankovních i nebankovních institucí však na toto doporučení nebere zřetel a setkat se můžeme i s vyšší věkovou hranicí.