Není třeba měnit telefon, lze jej užívat šetrně

Přes všechna fakta, používání mobilního telefonu je již neodmyslitelnou součástí našeho způsobu života. Modely, jejichž výroba je ekologičtější, se stále objevují jen vzácně, takže to nejlepší, co můžeme z naší strany učinit, je pokusit se o co nejúčinnější využití telefonů. Prvním krokem je pořízení modelu, který splňuje určitá ekologická kritéria, vztahující se především ke způsobu jeho výroby. Další zásady se pak již vztahují k samotnému užívání telefonu. Uveďme si tedy ty nejvýznamnější.
tlačítkový mobil 
Nenechávejte baterii zcela vybít
Lithiová baterie se vyznačuje určitým počtem nabíjecích cyklů. Pokud je nevyčerpáme úplně, baterie vydrží déle a nebude třeba ji vyhodit. Rovněž není ekologické, když je nabíječka stále připojena, přestože telefon je již nabitý. Nenabíjejte proto svá zařízení přes noc.
 
Zvolte správnou dobu používání
Je třeba si uvědomit, že svítící displej spotřebovává značné množství energie, kterou je později nutné telefonu opět dodat. Pokud tedy nebudete telefon delší dobu používat, například při spánku, vypněte jej.
 
Starejte se o své zařízení
A to jak po stránce vnější, tak i vnitřní. To se týká především softwaru, aplikací a paměti. Provádějte proto pravidelné aktualizace, čímž zabráníte brzkému poškození a předčasné koupi nového telefonu.
 
Využívejte solární nabíjení
Pokud máte tu možnost, rozhodně ji využijte, neboť se jedná o jeden z ekologicky nejšetrnějších způsobů používání mobilního telefonu.
 stav dobití
Neodhazujte telefon do koše
Existuje několik nevládních organizací, které se věnují shromažďování starých mobilních telefonů a jejich následnému využití pro své kampaně na ochranu životního prostředí nebo rozvojové projekty. Například Červený kříž organizuje v některých zemích kampaň s názvem "Daruj svůj mobil", která umožňuje využití starých zařízení nejvíce znevýhodněným osobám.