Co je to Alzheimerova choroba

Jestliže máte v rodině člena, který trpí Alzheimerovou chorobou, víte, o čem je řeč. Toto onemocnění postihuje především seniory a péče o ně není jednoduchá. Většinou zatěžuje celý zbytek rodiny a v mnoha případech se její členové nedokáží o takto nemocného člověka adekvátně postarat. Často si nemocní kladou otázku . V úvahu přichází umístění seniora do domu s pečovatelskou službou nebo do domova pro seniory. V těchto zařízeních pracují vyškolené kvalifikované zdravotní sestry a lékaři, kteří jsou na takovéto případy specializovaní. S nemocnými rehabilitují a procvičují mentální dovednosti pomocí různých her a cvičení. Snaží se nenásilnou formou pomocí různých podnětů rozvíjet paměť a kognitivní funkce.
otazníky v bublinách

  • Alzheimerova choroba je závažné degenerativní onemocnění mozku charakterizované odumíráním nervových buněk a úbytkem mozkové hmoty. Většinou se objevuje ve vysokém věku a u lidí, kteří mají již její výskyt v rodině. Nemocný si přestává pamatovat, není schopen správně komunikovat a logicky uvažovat. Špatně se orientuje v čase a místě. Objevují se poruchy chování, změny nálad, halucinace i bludy. Má narušené myšlení, intelekt, paměť a postupně ztrácí běžné návyky a dovednosti.

  • Léčba v současné době spočívá v podávání léků, ve stimulaci mozku a v tréninku paměti. Avšak i přes tato opatření Alzheimerovu chorobu nelze úplně vyléčit. Zatím nejsou známy její příčiny. V posledním stádiu nemoci není pacient schopen se sám o sebe postarat a je zcela závislý na pomoci druhých. Právě v těchto případech je zcela nemožné, aby se mu ostatní pracující členové domácnosti plně věnovali. Na řadu přichází využití ošetřovatelské péče.

stařenka na vozíku
Važme si proto soběstačných seniorů, kteří mají i přesto občas špatnou náladu jako kterýkoliv jiný člověk. Mají k tomu pádný důvod, protože stáří je jako těžké závaží, které je táhne ke dnu. Udržet si dobrou náladu i při dalších přidružených nemocech nebývá jednoduché. Proto se je snažme pochopit a brát na ně ohledy. Vždyť se o nás celý život starali.