Nízkoprahové kluby pro děti a mládež (NZDM)

Nízkoprahové zařízení znamená, že je dostupný všem klientům, kteří potřebují pomoc v souladu se zákonem o sociálních službách. Nepotřebují žádné papíry (posudky, potvrzení).
zacpané uši

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Jsou dostupné pro všechny od šesti do dvaceti-šesti let. Jsou to vlastně volno-časové alternativy, které navíc poskytují poradenství a sociální servis. Nemusíte tam platit vstup (ale můžete si tam koupit, sušenky, bonbony, či pití) a nejste tam časově omezeni (můžete tam být jen v otevírací hodiny, nikoli mimo ně). Je na vás, kdy přijdete a kdy odejdete. Navíc si tam můžete sami určit co budete děla (hrát ping pong, fotbálek či kulečník, nebo si kreslit, učit se, lézt na horolezeckou stěnu, hrát na hudební nástroj, půjčit si sportovní vybavení ven, atd.). Nezapomeňte však na to, že v každém klubu není všechno vybavení, ale jen část. Umožňují si taky popovídat (svěřit se se svými problémy a pracovníci vám je pomůžou vyřešit, nebo jen pokecat o běžných věcech). Během pobytu jste chráněny vyškolenými sociálními pracovníky. Navíc každý klub má své pravidla, které mimo jiné zakazují konzumování alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu. Každý klub ještě pořádá různé akce, na které můžete přijít (můžete jet i na výlet či přespat v přírodě). Kdyby se vám přece jen něco stalo (zranili byste se při hře, nebo spadli ze schodů), pracovníci by měli umět první pomoc a v horších případech zavolají záchranku a postarají se o vás než přijede. Navíc v případě nehody můžou zavolat vaším rodičům či poručníkům. Například jsem si tam zlomila nos pingpongovou pálkou a oni mi pomohli se dostat pod umyvadlo, jelikož mi hodně tekla krev z nosu. Počkali se mnou na to, než přijela záchranka.
jeden proti všem

Přínos klubů

Ø prevence kriminality
Ø prevence sociálního selhání ve společnosti
Ø naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí
Ø motivace ke vzdělání
Ø zahájení motivačního procesu a prvních kroků k zařazení mládeže na trh práce
Ø zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcí