Pes jako pomocník

Vztah mezi člověkem a psem se po celá staletí vyvíjí. Dříve byl pes používán jako hlídač a pomocník při lovu. Jedním ze zástupců psů, kteří se v minulosti používali k lovu a dodnes se k těmto účelům stále využívají, je Karelský medvědí pes.
Už z názvu psa, je patrný jeho původní úkol. Karelský medvědí pes, je svou postavou velice statné zvíře, které vyniká svou samostatnou, nebojácnou a odhodlanou povahou. Pochází z východní části Finska, kde se k lovu stále tito psi využívají. Je chován nejen pro lov medvědů, ale i jelenů a sobů.
invalidní vozík
Tento pes, je zvyklý pracovat samostatně. Sám vyhodnotí danou situaci, kdy na zvíře zaútočit. Dokáže vyhledat úkryt zvěře a lovce upozornit hlasitým štěkotem. Přesto, že je tento pes svou povahou poměrně tvrdý, jeho oddanost pánovi je až překvapivá. Rozhodně, se však nedoporučuje do rukou začátečníkům. Je to pes, který potřebuje zaměstnat hlavu a vybít energii. Přesto, že má velmi vyvinuté lovecké pudy, dokáže, pokud je k tomu veden od štěněte, žít v symbióze s jinými domácími zvířaty.
Ve Finsku, je za samostatné plemeno uznán od roku 1935. Každý rok probíhá ve Finsku oblíbená soutěž. Psi při soutěži předvedou svou schopnost samostatného lovu. Hodnotí se hlavně způsob, jakým pes pracuje a jak rychle dovede kořist vyhledat.
los v lese
Úplně jinou kapitolou jsou psi, plnící úlohu společníků, ale hlavně pomocníků handicapovaným lidem. Velmi jim svou službou usnadní život.
Tito psi, naopak musí být velmi klidní a k člověku empatičtí. Pro tyto psy je sice přirozené, se svému člověku zavděčit, přesto je to práce pro ně psychicky náročná. Musí se na svou práci pomocníka soustředit a musí mít schopnost, vykonávat obsáhlé množství povelů. Aby byli schopni toto náročné psí poslání vykonávat, jsou na něj intenzívně připravováni dva roky.
Výcvik asistenčních a vodících psů je náročný nejen časově, ale i finančně.