Zapomenutá zvířata na našem území

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Toto staré přísloví je dnes dávnou historií. Třeba že vás při houbaření překvapí mohutná bachyně, jen opravdu zřídka má toto setkání fatální následky. I přesto, že se populace vzácných a původních druhů vyskytuje stále častěji, určitě není důvod k obavám. Tento článek však nebude o nebezpečí těchto druhů, ale o znovu připomenutí některých z nich.

Medvěd hnědý 

Tato největší evropská šelma se u nás běžně vyskytovala asi do 18.století. Na úkor nadměrného lovu člověkem, vyhynula tato šelma velice rychle. Občas se vyskytuje na východní Moravě v pohoří Beskyd a Javorníků.
vlk v lese

Vlk obecný

Podobně jako u medvěda i o osudu vlčí populace rozhodl v mezidobí sedmnáctého až dvacátého století člověk. Vlci se však v devadesátých letech minulého století opět vrátili a sem tam se i dnes objeví fotografie z fotopastí, na kterých byl vlk spatřen. V roce 2016 byla dokonce na území Krušných hor vyfotografována menší smečka.
los u lesa

Los evropský

Toto obrovské a mohutné zvíře obývalo nejhojněji české území pravděpodobně v období středověku. Ač není známá příčina jeho kolísavého úbytku a návratnosti, v posledních deseti letech bylo zaznamenáno více důkazu o jeho výskytu (nejvíce v Jižních Čechách a na Olomoucku).
mlok skvrnitý

Mlok skvrnitý

Že si pamatuje mloka téměř na každém kroku po každém vytrvalejším dešti? V nedávné minulosti tento hojně se vyskytující druh obojživelníka dnes chrání Brněnská konvence a je zaražen mezi přísně chráněné živočichy. Příčinou jeho náhlého úbytku je opět člověk. Znečišťováním životního prostředí jsme tak přišli o jedno z nejpozoruhodnějších zvířat u nás.

Výr velký

Za zmínku rozhodně stojí i tento pták. Obrovská a mohutná sova, která se také stala obětí lidského pronásledování a její populace v 19.století klesla do kritických počtů. Výr se však stal za první republiky chráněným druhem a jeho populace do dnes stoupá.

Pomoci můžete i vy

Výskytu a vrácením těchto druhů zvířat do našich lesů, kopců a luk, může napomoci každý. Stačí mít úctu k přírodě a vážit si všeho živého, co je kolem nás. Jsou i různá sdružení na podporu kriticky ohrožených druhů zvířat a do jejich programů se může zapojit kdokoli.