Děti znají hodnotu peněz v deseti letech, jak uvádí průzkum

Podle průzkumu bankovní společnosti Santander je deset let věkem, kdy děti přestávají věřit, že množství peněz je neomezené, a naopak si začínají uvědomovat, jak důležité je peníze šetřit. Zatímco průměrný věk dětí, u nichž se dotázaní rodiče domnívají, že v něm již rozumí funkci peněz, činil v průzkumu 10 let, sedm procent rodičů věří, že jejich dítě pochopilo koncept peněz již ve věku pěti let.
blonďaté děti
V průzkumu, jenž zjišťoval mimo jiné i názory dětí ve věku od 5 do 15 let, téměř 89 % chlapců uvedlo, že chtějí šetřit peníze do budoucna, ve srovnání se 77 % dívek, jež odpověděly stejně. Když byly děti dotazovány, z jakých důvodů rády šetří peníze, téměř polovina z nich (47 %) uvedla, že si za ně kupují sladkosti nebo je utrácí za zábavu. Další motivaci pro šetření představovaly volnočasové aktivity (40 %) a prázdninové výdaje (39 %). Přibližně třetina dětí (34 %) šetří na nákup dárků pro své rodiny a každý pátý (20 %) z důvodu případného vysokoškolského studia.
Více než čtvrtina rodičů (26 %) dále uvedla, že jejich rodiče je v dětství neučili, jak hospodařit s penězi. Menší procento rodičů (13 %) pak uvedlo, že neučí své děti hospodařit. Téměř třetina dotázaných rodičů (32 %) by si přála, aby je jejich rodiče bývali v dětství naučili, jak je důležité šetřit peníze. Přitom zdůraznili odhodlání učit své vlastní potomky zásadám správného hospodaření. Většina rodičů (85 %) věří, že nesou odpovědnost za to, aby učili své děti o významu spoření, zatímco každý desátý rodič se domnívá, že tato odpovědnost přísluší školám.
mladá žena a prasátko
Hetal Parmar, ředitel sekce spoření ve společnosti Santander, uvedl, že spoření a finanční plánování jsou významnými životními aspekty, takže zjištění, že tolik rodičů přistupuje k dané problematice se vší vážností, je dle jeho slov mimořádně povzbudivé. Průzkum byl proveden na vzorku více než pěti set rodičů a dětí.

4.5/5 - (2 votes)